Không thu tạm ứng của bệnh nhân bảo hiểm y tế

Đây là yêu cầu trong chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế về nâng chất dịch vụ khám chữa bệnh sau khi tăng viện phí.

Theo đó, bộ trưởng yêu cầu các bệnh viện dành tối thiểu 5% số thu từ dịch vụ khám bệnh và 5% thu từ tiền ngày giường bệnh để đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ người bệnh, nâng chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh.

Chỉ thị này cũng yêu cầu bệnh viện không thu tạm ứng của bệnh nhân bảo hiểm y tế, không thu thêm các chi phí đã kết cấu vào giá dịch vụ. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu bệnh viện không để người bệnh nằm ghép quá 48g và liên tục cải cách hành chính để giảm phiền hà cho người bệnh.

Khoảng 1.200 bệnh viện trên toàn quốc đã thực hiện viện phí mới (tăng 30-50% so với cũ) từ 1-3 vừa qua, trước mắt mức giá này áp dụng với bệnh nhân bảo hiểm y tế.

Hiện bình quân ở VN có 25 giường bệnh/10.000 dân, tỷ lệ vào loại thấp trong khu vực và tại nhiều tỉnh thành bệnh viện quá tải từ tuyến huyện.

Theo L.Anh (Tuổi Trẻ)

Bài viết liên quan